kundtjänst +49 731-403 70 37
Över 15 Års erfarenhet
säker shopping
4.6/5 > 9000 Bedömning

Sekretesspolicy

Grundsats

För IDCOM GmbH & Co. KG (i följande: Shirtcity) är skyddet av personuppgifter mycket viktigt. Förskaffande, bearbetning och användning av personuppgifter sker endast då användaren har gett sitt godkännande, om lagen tillåter eller kräver det.

I de fall som Shirtcity sparar personuppgifter har vi väl utvecklade säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna, exempelvis mot oberättigad åtkomst eller missbruk. Våra säkerhetsförfaranden kontrolleras regelbundet och anpassas enligt den senaste tekniska utvecklingen.

Shirtcity använder den säkra SSL-krypteringen (SecureSocketLayer) för att bearbeta personuppgifter.

Beställningar och medlemskap hos Shirtcity

Vi samlar in, sparar, bearbetar och använder dina personuppgifter endast i eget syfte för att begrunda och genomföra ett kontrakt eller ett kontraktliknande förhållande som upprättats med användaren, inklusive individuell och personlig kundservice samt bevarande av berättigade egna affärsintressen. Om det behövs för att genomföra vår service, ger vi personuppgifter vidare till en tredje part, t.ex. leverantörer. Dessa uppgifter får endast användas av mottagaren för att uppfylla detta syfte.

I eget reklam- eller marknadsföringssyfte är användningen eller vidarebefordrandet av personuppgifter av Shirtcity tillåtet, så länge inte användaren har motsatt sig detta i kontraktet. Användaren kan även motsäga sig detta genom att inaktivera denna funktion i sitt Shirtcity-användarkonto.

Användningen av personuppgifter till andra syften är helt beroende på användarens godkännande.
(email)

Om användaren har godkänt mottagandet av nyhetsbrev från en butik, så får denne nyhetsbrevet från Shirtcity. Butiken överför
nyhetsbrevets innehåll till Shirtcity, en överföring av användarens personuppgifter till butiken sker däremot inte.


Använda online-erbjudandet

Shirtcity samlar in och använder användarens personuppgifter om detta krävs för gestaltandet av innehåll, ändringar av kontraktsförhållanden med användaren beträffande användning av telemedia, i de fall som det är lagligt tillåtet eller godkänt av användaren.

Shirtcity samlar in och använder användarens personuppgifter om detta är nödvändigt för att kunna uttnyttja Shirtcitys onlineerbjudande, eller för att överföra betalningar, samt i de fall som det är lagligt tillåtet eller godkänt av användaren.

Shirtcity samlar in och använder uppgifterna i Log Files, som användarens internetbrowser överför till oss. Dessa är: browsertyp/-version, använt operativsystem, URL-hänvisningsadress, hostnamn på datorn med åtkomst (IP-adress), tidpunkt för serverförfrågan. Dessa uppgifter kan Shirtcity inte tilldela specifika personer, men är nödvändiga för att kunna visa användaren Shirtcity-erbjudanden och säkerställa en säker kommunikation. Dessa uppgifter kommer inte att sammanföras med andra datakällor, dessutom raderas uppgifterna efter en statistisk utvärdering./p>

Användning av cookies

I samband med online-erbjudanden använder Shirtcity s.k. "cookies". När du besöker en hemsida, sparas "cookies" (textfiler) på din dator. "Cookies" kan användas en eller flera gånger, för att göra de återkommande eller permanenta inställningarna för Shirtcity-sidorna tillgängliga, eller för att möjliggöra särskilda funktioner för Shirtcitys online-erbjudanden. Textfilerna innehåller inga adressuppgifter, så som namn, e-postadresser eller andra personliga uppgifter, och sammanlänkas inte av Shirtcity med andra datakällor.

Därutöver hjälper "Cookies" till att analysera hur hemsidan används, för att göra erbjudandet ännu mer användarvänligt, effektivt och säkert.

Inaktivera cookies

Shirtcitybesökare kan ställa in sin webbserver så att "cookies" inte sparas. I enstaka fall kan detta leda till att personliga webberbjudanden/-tjänster eller särskilda funktioner på hemsidan inte längre kan användas.

Rätt till information

Personer som besöker Shirtcitys hemsida kan när som helst begära information om de sparade personliga uppgiferna, från vilken källa de kommer, vilken mottagare som har tagit emot dem, samt orsaken till att de sparats.

Användning av Facebook sociala Plugins

Shirtcity använder sociala Plugins ("Plugins") från det sociala nätverket Facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Dessa Plugins har en Facebook-logga.

Om en användare öppnar en hemsida via vår webbplats, som innehåller en sådan Plugin, skapas en direkt förbindelse mellan användarens browser och Facebooks server. Innehållet i Plugins överförs direkt från Facebook till användarens browser och integreras därifrån i hemsidan.

Genom att integrera Plugins får Facebook informationen att användaren har öppnat motsvarande sida via vår webbplats. Om användaren är medlem i Facebook, kan Facebook tillordna användaren till dennes Facebook-konto. Om användaren interagerar med denna Plugin, t.ex. genom att klicka på "Gilla"-knappen eller skriva en kommentar, överförs motsvarande information från användarens browser direkt till Facebook, där informationen sparas.

Syfte och Zweck med datainsamlingen och Facebooks ytterligare bearbetning och användning av data, samt rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av privatsfären, kan man läsa om här Hänvisningar gällande dataskydd från Facebook.

Registrering